Uslovi korištenja

USLOVI KORIŠTENJA INTERNET TRGOVINE MANKO.ba

Sadržaj Internet stranice MANKO.ba je vlasništvo firme MANKO velemotor d.o.o. Sarajevo, Trešnje br. 62, 71 210 Ilidža, Bosna i Hercegovina. Upotrebom Internet stranice MANKO.ba korisnici prihvaćaju objavljene opće uvjete poslovanja. MANKO velemotor d.o.o. i korisnici s općim uvjetima ugovaraju međusobne obveze pri kupovini u Internet trgovini MANKO.ba.

MANKO.ba internet trgovina radi svaki dan u godini 0-24h. Pristup internet trgovini ima svako lice koje ima pristup internetu i posjeduje pretraživač (browser) poput Chrome-a, Firefox-a ili Edga-a.

MANKO velemotor d.o.o. zadržava pravo izmjene općih uvjeta na internet stranici MANKO.ba bilo kada i bez prethodne obavijesti. Sve promjene općih uvjeta su za korisnike obavezujuće.

MANKO velemotor d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće posljedice prilikom upotrebe Internet stranice MANKO.ba i njenog sadržaja.

MANKO velemotor d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja na Internet stranici bez prethodne obavijesti i ne preuzima odgovornost od mogućih posljedica tih promjena. MANKO velemotor d.o.o. će nastojati prikazati najtačnije i najažurnije informacije, tako da moguće greške na stranici MANKO.ba, s obzirom na cijene, rokove isporuke, opise proizvoda i dr. ne isključuje i za njih ne preuzima nikakvu odgovornost.

Fotografije proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnim proizvodima. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora, te razlike u percepciji boje od strane ljudskog oka i slično, ne možemo garantovati potpunu saglasnost boja naših proizvoda sa bojama kako ih korisnici vide na svom monitoru.

Posjetioci Internet stranice MANKO.ba sadržaj koriste isključivo u osobne i ne komercijalne svrhe. Sadržaj je autorski zaštićen. Bilo kakva druga vrsta upotrebe, kopiranje, objava ili distribucija Internet sadržaja ili njegovog dijela bez dozvole MANKO velemotor d.o.o. je zabranjena.

U Internet trgovini MANKO.ba možete se jednostavno prijaviti kao registrirani korisnik. Sadržaj Internet trgovine je dostupan i anonimnim ne registriranim korisnicima (gostima). Registrirani korisnik u postupku registracije popunjava tražene podatke. Svaki registrirani korisnik dobije svoje korisničko ime i lozinku koja je tajna. Korisnik mora biti svjestan da svojim korisničkim imenom i lozinkom može isključivo raspolagati. Svaki korisnik osobno odgovara za sadržaj koji upisuje na stranicu MANKO.ba.

Krajnji potrošač u Internet trgovini MANKO.ba je svako ko putem stranice zaključi narudžbu i potvrdi nalog za plaćanje/ isporuku; što znači da krajnji potrošač može biti registrovani i ne registrovani korisnik MANKO.ba internet trgovine.

POSTUPAK NARUČIVANJA I DOSTAVA

U Internet trgovini MANKO.ba je moguće kupiti proizvode koji su predstavljeni na stranici MANKO.ba.

Narudžba u Internet trgovini je predana kada korisnik dobije automatsku elektronsku obavijest putem elektronske pošte. Ta elektronska obavijest nije potvrda da je proizvod na zalihi i da je počela otprema proizvoda. Narudžba će u idealnom slučaju biti obrađena istog radnog dana, a u nekim slučajevima najkasnije u roku 2 radna dana od dana kada je narudžba poslana i to putem nove elektronske pošte-poruke gdje će krajnji korisnik bit obaviješten o promjeni statusa narudžbe.

U slučaju da naručenog artikla nema na zalihi ili da narudžbu nije moguće provesti radi drugih razloga, korisnik će biti obaviješten također putem elektronske pošte.

Kupac prilikom izbora narudžbe ima opciju za dostavu narudžbe na kućnu adresu:

·         ukoliko kupac želi dostavu na kućna vrata, te ukupna cijena kupovine prelazi iznos od 300KM, troškove snosi MANKO velemotor d.o.o

·         ukoliko narudžba ne prelazi iznos od 300KM, naručeni artikal se šalje na adresu kupca gdje se zaračunava dodatno naznačeni iznos od 10,00KM na iznos narudžbe.

Ne dostavljamo van granica BiH.

MANKO.ba će potvrđene narudžbe smatrati neopozivima. Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača. Pravo se ostvaruje u roku i na način definisanim u općim uslovima poslovanja firme MANKO velemotor d.o.o. i u skladu sa predviđenim zakonom.

MANKO velemotor d.o.o. može narudžbu odbaciti odnosno ne isporučiti robu ukoliko ustanovi da je došlo do zloupotrebe Internet stranice MANKO.ba. Prilikom naručivanja robe kupac potvrđuje da je bio upoznat sa općim uvjetima i da je posebno bio upozoren na opće uvjete.

PLAĆANJE

Našim kupcima smo obezbijedili sledeće vrste plaćanja prilikom online kupovine:

1.       Kartično plaćanje  (Online plaćanje)

1.1.    jednokratno (MasterCard, Maestro i VISA karticama)

1.2.    na rate:

1.2.1. karticom UniCredit banke - do 24 rate

1.2.2. karticom Intesa SanPaolo banke - do 12 rata

2.       Gotovinsko plaćanje pouzećem na adresi

3.       Žiralno plaćanje  (plaćanje virmanom), na osnovu predračuna za fizička i pravna lica

Kada se izvrši dodatna provjera (za kartično i žiralno plaćanje) i pošalje nalog da se izabrana narudžba procesira i šalje kupcu, rezervisana sredstva se skidaju sa računa kupca i prenose na račun MANKO velemotor d.o.o.

ZAMJENA

Zamjena proizvoda naručenih putem internet trgovine može se izvršiti u roku od 8 dana od dana preuzimanja. Zamjena se vrši na način slanja proizvoda putem brze pošte, na trošak kupca, na adresu sjedišta firme MANKO velemotor uz orginalan fiskalni račun, ispravnu ambalažu i eventualne popratne dokumente (npr. Garantni list proizvoda).

Formular: REKLAMACIJA - ZAPISNIK O NEDOSTACIMA ISPORUKE

Prije prijema proizvoda vrši se fizička provjera da bi se utvrdilo da li je proizvod ispravan i neoštećen. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, reklamacija-zamjena će biti odbijena i proizvod će biti vraćen kupcu na njegov trošak.

Ukoliko se po prijemu utvrdi da je proizvod ispravan i neoštećen, uz objašnjenje procesa zamjene sve dalje radnje se vrše u dogovoru sa kupcem i u skladu sa općim uslovima poslovanja firme MANKO velemotor d.o.o..

Naručeni artikal ne može se samoinicijativno zamijeniti u nekom od maloprodajnih objekata firme MANKO velemotor.

Troškove zamjene proizvoda snosi kupac. Naručeni artikal nije moguće mijenjati ukoliko je korišten.

CIJENE

Sve cijene su izražene u konvertibilnim markama sa uključenim PDV-om (17%). Pri kupovini važe cijene u trenutku narudžbe. Cijene vrijede do objave novog cjenika u Internet trgovini MANKO.ba

Navedene cijene važe samo za prodaju preko Internet trgovine i ne moraju biti jednake cijenama u maloprodajnim objekatima firme MANKO velemotor.

Kod prikazivanja sniženja cijena (izraženo u postotcima) na računima može doći do minimalnog odstupanja od navedenog u internet trgovini,  što je posljedica zaokruživanja maloprodajnih cijena i decimala nakon sniženja.

POVRAT PROIZVODA I REKLAMACIJE

Kada kupac dobije naručeni proizvod u slučaju nedostatka na proizvodu, kupac je dužan pismenim putem u skladu za Zakonom o zaštiti potrošača obavijestiti MANKO velemotor d.o.o u roku od 8 dana od dana prijema proizvoda na adresu:

MANKO velemotor d.o.o Sarajevo

Ul. Trešnje 62.

71 210 Ilidža – Sarajevo, BiH

 

Formular: REKLAMACIJA - ZAPISNIK O NEDOSTACIMA ISPORUKE

MANKO velemotor d.o.o Sarajevo će u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u roku od 8 radnih dana, pregledati artikal i postupiti u skladu sa općim uslovima poslovanja i Zakonom o zaštiti potrošača.

Ukoliko kupac ima bilo kakav prigovor u skladu sa Zakona o zaštiti potrošača molimo da nas obavijesti pismenim putem na elektronsku adresu: prodaja@manko.ba.

Potrošač mora u obavijesti o grešci detaljno opisati grešku i omogućiti nam da grešku razmotrimo.

Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakovane u kartonsku ambalažu.

Sve reklamacije koje su neprikladno zapakovane i kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećena prilikom transporta neće biti preuzete nego će biti vraćene pošiljatelju.

Troškove povrata robe snosi kupac.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Podaci koje korisnik upisuje putem obrasca na stranici MANKO.ba ili na neki drugi način (preko e-maila, telefona i dr.), su povjerljivi i štitimo ih u skladu sa zakonskim propisima. Osobni podaci će biti upotrijebljeni samo za namjene za koje je korisnik dao svoju suglasnost.

Za zaštitu osobnih podataka je odgovoran i sam korisnik, na način da osigura svoje korisničko ime i lozinku. MANKO.ba za prijenos svih osobnih podataka korisnika koristi sigurnosnu tehnologiju, kojom se kodiraju sve informacije poslane sa narudžbama.